Zespół

Zarząd Fundacji

Prezes:









Arkadiusz Terman​

Wiceprezes:









Edward Osina

Arkadiusz Terman
Edward Osina

Rada Fundacji

Przewodnicząca:









Agnieszka Lochman

Członek:









Anna Węgrzyniak

Członek:









Dawid Dawidowicz





















Wolontariusze



















Biuro Fundacji:









Aneta Serafin